kontakt
dojazd
onas
produkty
utylizacja
pojemniki


zamowienie

linki

Utylizacja

   
  Działalnością Zakładu jest Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego kategorii III

Samochody specjalistyczne odbierając odpady od kontrahentów pokonują dziennie setki kilometrów. Przywożony towar jest sprawdzany przy wjeździe przez specjalnie przeszkolonego pracownika potem jest on ważony, a następnie auto rozładowuje się do muldy przyjęcia surowca. Dalej przechodzi proces sterylizacji, suszenia, studzenia i workowania.
  Zakład Przetwórstwa Rolnego "Danielów" Sp. z o.o. wykorzystuje do produkcji metodę termiczną, która jest zapisana w dyrektywie EU 1774/2002( Zobacz Dyrektywę ) i ustala następujące parametry produkcji:
  • Temperaturę 133 oC.
  • Ciśnienie 3 bary (fizyczne).
  • Przez okres 20 minut - powyższe dwa parametry musza być spełnione.
 
  Spełniając te parametry możemy zapewnić, że produkty powstające w takich warunkach będą spełniały wszystkie normy krajowe i unijne.
Cały proces jest nadzorowany mikroprocesorowo oraz dodatkowo zapisywany w tabelach kontrolnych.
Danielów Sp. z o.o. posiada w pełni uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie ochrony środowiska.
  Obecnie Zakład Przetwórstwa Rolnego Danielów Sp. z o.o. rozpoczoł przygotowania do budowy nowej oczyszczalni ścieków.
Złożyliśmy również wniosek o dofinansownie powyższego projektu z Działania SPO WKP 2.1

Zakład uzyskał "Pozwolenie Zintegrowane" dnia 31-07-2006 roku.
Pozwolenie