kontakt
dojazd
onas
produkty
utylizacja
pojemniki


zamowienie

linki

 
Tłuszcz Techniczny
 zwierzęcy paszowy
 
SPECYFIKACJA:
  • Zawartość substancji tłuszczowych min. 95 %
  • Liczba kwasowa max. 14,7 %
  • Zawartość wody i substancji lotnych max. 0,15 %
  • Zawartość substancji nierozpuszczalnych w eterze naftowym 0,14 %
  • Zanieczyszczenia mechaniczne - brak
  • Liczba nadtlenkowa max. 0,5 milirównoważników / O2 / kg
  • Zapach swoisty
  • Kolor jasnobrązowy

Zamówienia:
W związku z dużą ilością zamówień na w/w towar istnieje prawdopodobieństwo
niezrealizowania zamówienia. Po wysłaniu zamówienia prosimy o kontakt
z Kier. Zakł. Ryszardem Rutkowskim pod nr tel. 609450763 lub 44 681 75 86 wew. 30
w celu potwierdzenia realizacji zamówienia.