kontakt
dojazd
onas
produkty
utylizacja
pojemniki


zamowienie

linki

SUBSTANCJE ODŻYWCZE:
  • Azot (N) - 7%
  • Fosforan (P2O5) - 15%
  • Magnez MgO - 0,5 %
  • Podstawowe substancje aktywne (CaCO3) - 5%
  • Siarka (S) - 0,25 %
Badania odnosza się do 1 Tony polepszacza.
Specyfikacja Polepszacza Gleby

Można ją stosować w rolnictwie beż żadnych zezwoleń jako nawóz (przy zakupie wyjmagana jedynie zgoda PIW),
gdyż nasza sterylizowana mączka kostna jest wymieniona i dopuszczona w rozporządzeniu
UE 1774/2002, w którym wyraźnie zaleca się stosowanie mączki
jako substancji nawożącej. Zaleca się stosowanie przez rozsypywanie,
zwiększa intensywność rozkładu słomy, doskonałe wyniki osiągnięto
w uprawie kukurydzy, rzepy, rzepaku, pszenicy, buraków i ziemniaków.
Możliwość stosowania do 5 ton na hektar przez dwa lata.

Skład i zastosowanie.
SUBSTANCJE ORGANICZNE
Wysoki procent substancji organicznych rzędu 60 % poprawia jakość gleby i przyspiesza
powstawanie próchnicy. Aktywizuje rozwój mikroorganizmów,
co z kolei co z kolei poprawia ogólną rekcje gleby.

AZOT
Azot jest związany organicznie w postaci białek i aminokwasów.
Przyswojenie azotu przez rośliny jest zadaniem mikroorganizmów żyjących w glebie,
czyli zależy od zawartości w niej próchnicy oraz od jej temperatury.
Po krótkiej fazie początkowej azot jest długotrwale przyswajany przez rośliny.
Straty przy rozsiewaniu spowodowane wypłukiwaniem są nieistotne.
Przyswajalność wynosi około 50 % w pierwszym roku i po 25 % w dwóch kolejnych latach.
W sumie można zaryzykować stwierdzenie że mączka jest doskonałej trwałości nawozem.

FOSFORAN
Fosfor jest dostępny głównie w formie fosforanu wapniowego,
wykazującego doskonałą rozpuszczalność kwasu cytrynowego.
Stopień wykorzystania zależy przede wszystkim od rodzaju gleby,
współczynnika pH i ilości mikroorganizmów. Ogromną zaletą maczki kostnej jest fakt, iż niewykorzystany fosfor
nie zostaje odrzucony, lecz rośliny mogą z niego stosunkowo bardzo dobrze
korzystać w latach następnych.
Ograniczenia
Zawiera białka pochodzenia zwierzęcego w związku
z powyższym nie można rozsiewać na pastwiskach zgodnie z ustawodawstwem UE.