kontakt
dojazd
onas
produkty
utylizacja
pojemniki


zamowienie

linki

O nas

  Zakład Przetwórstwa Rolnego "Danielów" Sp. z o.o. powstał w 1991 na bazie ówczesnego Bacutilu.
Od tego roku nastąpił jej rozwój i przebudowa.
Firma zlokalizowana jest w województwie łódzkim.
Obecnie nasza firma obsługuje około 200 zakładów mięsnych różnej wielkości oraz 70 Gmin.
Odbieramy własnym specjalistycznym transportem niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 1, 2 i 3.
Nasze specjalistyczne środki transportu spełniają wszystkie normy weterynaryjne.

 
 
  W roku 2004 "Danielów" skorzystał ze środków SAPARD i zakupił 4 nowe samochody specjalistyczne o łącznej wartości przekraczającej 1,5 mln. zł.
W przyszłości planujemy również korzystać ze środków unijnych i dostosowywać Zakład do coraz wyższych standardów światowych i europejskich.
Zakład Utylizacyjny wyposażony jest w nową hale przyjęcia surowca z muldami na około 120 ton odpadów kategorii 3. Od początku roku 2004 powołany został uchwałą zespół HACCP, który opracowuje procedury i instrukcje związane z GMP i GHP. Obecnie w tym systemie mamy wdrożonych około 30 procedur i 25 instrukcji oraz bieżące monitorowanie produkcji i przyjęcia surowca. Utylizacja niejadalnych produktów zwierzęcych odbywa się w systemie trzyzmianowym czyli w sposób ciągły jest monitorowana przez mikroprocesorowe systemy nadzoru.
Obecnie Zakład Utylizacyjny jest w stanie przerobić na dobę 100 ton surowca. Muldy i hala przyjęcia surowca zapewniają na wypadek zagrożenia epizootycznego magazyn na około 1000 ton surowca.

  Posiadamy olbrzymie doświadczenie w dziedzinie odbioru "zwierząt padłych" - obecnie posiadamy około 55 podpisanych umów z gminami a 35 gmin obsługujemy "na wezwanie".
Zakład zapewnia możliwość całodobowego zgłaszania padłych sztuk pod nr 44 6817586 wew. 25 mamy możliwość zgłaszania padliny.

   
 
Nawet jeśli Twoja Gmina nie poinformowała Cię o możliwości zgłoszenia padliny do Nas, sam możesz to zrobić wybierając poniższy nr telefonu.
Do padłych sztuk za wyjątkiem bydła, owiec i kóz nie wymagamy specjalnych zaświadczeń.
Rolnik musi okazać się dok. tożsamości, nr gospodarstwa i nr padłego zwierzęcia.
Nasz nr ARiMR "siedziby stada" niezbędny do usunięcia danych zwierzęcia w Agencji Restrukturyzacji to: PL 042369105.
W przypadkach alarmowych można zgłaszać bezpośrednio do kierowcy 609136775 Madej Daniel.
Administracja pracuje od godz. 7:00 do 15:00 i jesteśmy do Waszej dyspozycji pod nr tel. 44 681 75 86 natomiast w nagłych przypadkach 609450763, 609136934 otrzymają Państwo fachowe i rzetelne informacje od wykwalifikowanej kadry.
Sprzęt specjalistyczny łącznie około 20 aut pokonuje dziennie setki kilometrów aby dbać o NASZE bezpieczeństwo epizootyczne i czyste środowisko
.